Listat e fituesve në IAL 2017 - Banka e Fundit Facebook Twitter Instagram LinkedIn Youtube

Listat e fituesve në IAL 2017

____________


Shikoni nëse jeni fitues, një video shembull

↓↓Shikoni në kompjuter↓↓

↓↓Shikoni në telefon↓↓


Videot më lartë janë shembuj të cilët tregojnë mënyrën e kërkimit të ID tuaj në listën e fituesve në IAL. (Pra kuotat ndryshojnë nga dega në degë)... 

Raundi i parë

No comments:

Post a Comment