Listat e fituesve në Universitetin e Korçës - Banka e Fundit Facebook Twitter Instagram LinkedIn Youtube

Listat e fituesve në Universitetin e Korçës

____________


Fakulteti Ekonomik 
Administrim Biznesi ne Marketing - Raundi I
Administrim Biznesi ne Turizem - Raundi I
Finance Kontabilitet - Raundi I
Menaxhim - Raundi I

Fakulteti i Bujqësisë
Mjekesi e Bimeve dhe Hortikulture - Raundi I
Inxhinieri Agronomike - Raundi I
Agroushqim - Raundi I
Agrobiznes - Raundi I

Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Gjuhe Angleze - Raundi I
Gjuhe dhe Kulture Frenge - Raundi I
Gjuhe Letersi - Raundi I
Histori Gjeografi - Raundi I
Mesuesi per Arsimin Fillor - Raundi I
Mesuesi per Arsimin Parashkollor - Raundi I


No comments:

Post a Comment