Arritjet - Banka e Fundit Facebook Twitter Instagram LinkedIn Youtube

Arritjet

____________
Kjo është lista e objektivave që duam të arrijmë në faqen tonë:
 - 10.000 klikime   (5 Dhjetor 2016)
 - 30.000 klikime   (14 Maj 2017)
 - 50.000 klikime   (26 Gusht 2017)
 - 100.000 klikime
 - 500.000 klikime
 - 1.000.000 klikime
 - 30 Projekte 
 - 60 Projekte
 - 100 Projekte
 - 20 Ese
 - 100 Ese
 - 500 Ese
 - 20 Detyra
 - 100 Detyra
 - 500 Detyra
 - 1.000 ndjekës në Facebook
 - 5.000 ndjekës në Facebook
 - 10 pëmbledhje librash
 - 100 përmbledhje librash
 - 365 përmbledhje librash