Raundi i parë i konkurrimeve në universitete, një proces tanimë i përshpejtuar. - Banka e Fundit Facebook Twitter Instagram LinkedIn Youtube

Raundi i parë i konkurrimeve në universitete, një proces tanimë i përshpejtuar.

____________

Eshtë e dukshme që një ndër gafat e vitit të kaluar ishte mungesa e nënraundeve për raundin e parë. Raundi i parë shpalli shumë pak të regjistruar nëpër universitete, duke lënë degë si Farmacia pa asnjë të regjistruar, apo degë të tjera me nivel të lartë konkurrueshmërie që numëronin vetëm disa të tillë.
Këtë vit do të vazhdohet me një tjetër risi: raundi i parë do të ketë 7 nënraunde me një kohë-gjatësi prej 48 orësh secili. Gjatë këtyre 48 orëve maturantit do t'i jepet e drejta për t'u regjistruar në njërën degë studimi që ka fituar, ose të presë për një nënraund tjetër me shpresën se mund të kapë një degë tjetër në të cilën ka rezultuar fillimisht poshtë vijës së kuqe.


Ç'është e ashtuquajtura "vija e kuqe"?

Për ata që nuk e dinë, në listat e fituesve gjendet një vijë e kuqe, sipër të cilës cdo maturant deklarohet zyrtarisht si fitues në programin studimor ku ai ka konkurruar dhe i jepet e drejta të regjistrohet në të brenda 48 orëve. Një shembull konkretizues keni dhe dhe foton e mëposhtme, ku gjenden fituesit e fundit në inxhinierinë elektronike gjatë konkurrimit në raundin e dytë.

No comments:

Post a Comment