11 faktet më kundërshtuese në matematikë - Projekt Matematikë - Banka e Fundit Facebook Twitter Instagram LinkedIn Youtube

11 faktet më kundërshtuese në matematikë - Projekt Matematikë

____________

<<  Shikojeni në faqe tjetër  >>

  • Matematika ka surpriza që janë të dizajnuara për të testuar dhe për të shtyrë kufijtë tuaj mendor. 
  • 11 problemete matematikës në vijim janë të thjeshta por jashtëzakonisht të diskutueshme mes studentëve, por megjithatë janë fakte.. 
  • Ata janë paradokse të probabilitetit. Dhe garantojmë që ju do të filloni të jepni argumente të ndryshme, edhe pse mund të duket sikur keni ju të drejtë…

No comments:

Post a Comment