Perdorimi i internetit ne Shqiperi - Banka e Fundit Facebook Twitter Instagram LinkedIn Youtube

Perdorimi i internetit ne Shqiperi

____________
Interneti është një shërbim relativisht i ri në Shqipëri. Gjatë viteve të fundit përdorimi i internetit është rritur në mënyrë të ndjeshme. Të dhënat nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit (ITU), tregojnë se nëse në vitin 2000 interneti përdorej vetëm nga 0,1% e popullsisë, në vitin 2012 ai përdoret nga thuajse 48.1 % e popullsisë. Numri i përdoruesve të Facebook në vend ka arritur në 1.1 milionë në vitin 2014. Sipas të dhënave të publikuara nga Internet World Stat, përdorimi i internetit në Shqipëri arriti në 60.1% të popullsisë në vitin 2014. Tashmë është një realitet i pranuar që shumica e fëmijeve kalon një kohë të konsiderueshme në internet.

   

 Kjo lloj media natyrisht që është mjaft tërheqëse për fëmijët dhe të rinjtë, për shkak se natyra interaktive i përshtatet moshës së tyre, si dhe për shkak të risisë dhe prakticitetit që ka sjellë ky zhvillim. Edhe në Shqipëri, me depërtimin e ngadaltë, por gjithnjë e më të shtrirë të infrastrukturës që mundëson përdorimin e internetit, përdorimi I internetit nga moshat e reja haset gjithnjë e më shpesh.


    

Në dhjetor 2013 – janar 2014, 900 fëmijë të moshës 13 – 18 vjeçare, u intervistuan në Shqipëri nga World Vision, në lidhje me internetin. Sipas kësaj ankete 85% e të rinjve të anketuar kanë një kompjuter në shtëpi dhe 62% e fëmijëve që kanë akses në internet kanë një kompjuter në dhomën e tyre të gjumit. Ngacmimet (bullying), vjedhja e fjalëkalimeve, si dhe shikimi i paqëllimshëm i materialeve pornografike gjatë përdorimit të internetit janë çështje serioze me të cilat përballen fëmijët aktualisht, ku 45% e të pyeturve vunë në dukje se fëmijëve iu duhet të përballen me të tilla çështje çdo ditë. Sipas 44% të të pyeturve, fëmijët shohin materiale pornografike çdo ditë. 47% e fëmijëve të invervistuar pranojnë që, brenda vitit të fundit, ata janë kontaktuar online nga një individ i panjohur.

No comments:

Post a Comment