Ushtrime me detyra të zgjidhura nga Matematika - Libër - Banka e Fundit Facebook Twitter Instagram LinkedIn Youtube

Ushtrime me detyra të zgjidhura nga Matematika - Libër

____________

Kjo përmbledhje detyrash të zgjidhura u dedikohet të gjithë nxënësve, studentëve dhe të gjithë
atyre të cilët në planprogramin e tyre përfshijnë, limitet, derivatet dhe integralet.
Kemi bëre përpjekjet maksimale që të përfshihen një numër relativisht i madh i llojeve të
ndryshme të limiteve, derivateve dhe integraleve, duke përdorur shembujt të ndryshëm me qëllim
që të kuptohen më lehtë detyrat.
Kjo përmbledhje detyrash përmban 777 detyra të zgjidhura në detaje dhe të ndara në:
 - limiti i vargut 
 - limiti i funksionit 
 - derivate
 - rregullat e Lopitalit
 - integrale të pacaktuara
 - integrale të caktuara
Jemi plotësisht të vetëdijshëm se mund të ketë gabime të rastit, prandaj lexuesit i kërkojmë ndjesë dhe jo vetëm kaq. Nga ju lexues të nderuar presim që pa asnjë hezitim të na shkruani në emailin:  [email protected]
Vërejtjet, kritikat dhe sugjerimet në lidhje me librin, janë të mirëpritura.

Me respekt
Driton BILALLI
No comments:

Post a Comment